| De Jonge dame |

|   De Jonge Dame   |

Het vintage koffiecafe met verschillende huisgemaakte lekkernijen.

Update De Jonge Dame

De Jonge Dame in Ede is momenteel gesloten. Wij hopen in 2022 weer open te gaan op een nieuwe locatie in het noorden van het land. Houd hiervoor de website in de gaten!

SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME

De Jonge Dame video


Meer weten over de Jonge Dame
Bekijk dan hier mijn video:


Privacystatement

De Jonge Dame, gevestigd aan Doelenstraat 54, 6714 AR te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Jonge Dame verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Jonge Dame verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De Jonge Dame verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren
De Jonge Dame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Jonge Dame verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Jonge Dame blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. De Jonge Dame gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar dejongedame@gmail.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Jonge Dame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via dejongedame@gmail.com


neem contact met mij op

Error: Controleer s.v.p. de velden!